Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Privé clubs

 

Per definitie mogen privé clubs en / of dancings de toegang aan bepaalde personen weigeren, maar niet om ze te discrimineren. Het feit dat de persoon in kwestie een beschermd criterium vertoont heeft niet automatisch tot gevolg dat de weigering discriminatoir is (bijvoorbeeld de geweigerde persoon verkeerde reeds in staat van dronkenschap).

Een paar voorbeelden:

  • personen die dronken zijn, agressief of slecht gekleed,
  • personen die reeds problematisch gedrag vertoond hebben,
  • maximale capaciteit van de zaak,
  • prioriteit voor vast cliënteel,
  • Belgische identiteitskaart,
  • Niet kaderen in het concept van de zaak,
  • de veiligheid en rust van andere klanten,
  • lidkaarten,

De rechtspraak is niet éénduidig en het feit dat in strafrecht de beklaagde het voordeel van de twijfel geniet, vergemakkelijkt de vervolging niet.

Men dient op te merken dat discriminatie ten opzichte van jongeren van vreemde herkomst in discotheken en op plaatsen om uit te gaan een terugkomend en moeilijk oplosbaar probleem is. In de praktijk stelt het Centrum vast dat de wet onvoldoende is om deze specifieke vorm van discriminatie te bestrijden. Het risico op veroordeling is heel klein en de werkelijk uitgesproken veroordelingen richten zich over het algemeen tot de portiers. Het Centrum publiceerde een dossier en aanbevelingen met betrekking tot dit onderwerp.
 

Meer info? Discriminatie ten opzichte van allochtone jongeren in discotheken en danscafés: naar een efficiëntere aanpak?

 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website