Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Overlegde aanpassing / redelijke aanpassing

In de antidiscriminatiewetgeving is de verplichting om te voorzien in redelijke aanpassingen gelinkt aan het begrip indirecte discriminatie op grond van handicap.

Het concept “redelijke aanpassing” vertrekt van het idee dat in bepaalde situaties, bepaalde personen, op grond van een karakteristiek die hun eigen is en een verboden discriminatiegrond vormt (handicap in Belgisch recht), niet bij machte zijn om bepaalde taken te vervullen. In hun situatie vereist het principe van gelijkheid dat ze verschillend behandeld worden om een resultaat te bereiken dat een evenwicht waarborgt. Het gaat om een aanpassing van de omgeving die het mogelijk maakt te vermijden dat de personen met dit specifiek kenmerk benadeeld worden ten opzichte van andere personen. Deze aanpassing moet evenwel redelijk zijn, wat betekent dat ze niet een onevenredige belasting mag vormen voor de persoon die de maatregelen moet treffen1.

Kan er overwogen worden om het begrip redelijke aanpassing uit te breiden tot godsdienst of cultuur en dan te spreken van redelijke aanpassing, harmoniseringspraktijk of redelijke tegemoetkoming?

Deze problematiek, in Canada behandeld door het rapport Taylord-Bouchard2, is vandaag onderwerp van debat in de samenleving. Tal van werknemers in alle sectoren, alsook leerlingen in het onderwijs formuleren thans dergelijke vragen.

De vraag om redelijke aanpassingen kan verschillende vormen aannemen: weigering om taken uit te voeren in het kader van een arbeidsovereenkomst; specifieke vragen op niveau van de werkomstandigheden (verlof, uurrooster, voeding in de refter); weigering om bepaalde gedragingen uit te voeren die verband houden met de “bedrijfscultuur” of de gebruikelijke culturele schema’s van collega’s of klanten (het argument “klanten” kan niet ingeroepen worden), bijvoorbeeld; weigeren om de hand te drukken,…

Het Centrum heeft een onderzoek3 uitgevoerd met als doel de identificatie, de inventaris en de analyse van wat in België voorhanden is als “harmoniseringspraktijk”, zoals ze eventueel terug te vinden zijn in de privé en openbare tewerkstellingssector.

 

 


1 Zie hierover: E. BRIBOSIA, J. RINGELHEIM en I. RORIVE, «Aménager le diversité: le droit à l’égalité face à la pluralité religieuse», Rev. Trim. Dr.H., p. 320 et s.

2 FONDER L’AVENIR Le temps de la conciliation, RAPPORT van Gérard Bouchard en Charles Taylor, Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC) ; www.accommodements.cq.ca.

3 Te raadplegen op de website van het Centrum www.diversiteit.be, Rubriek publicaties, « Culturele diversiteit op de werkvloer ».

 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website