Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen vs politieke overtuigingen

 

Het discriminatiecriterium “politieke overtuiging” werd door de federale wetgever toegevoegd in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie als gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2004 (n° 157/04).

In tegenstelling tot het criterium “geloof of levensbeschouwing” is politieke overtuiging niet opgenomen in de Europese richtlijn 2000/78/EC.

Daardoor is het verbod van verschil in behandeling op grond van politieke overtuiging onderworpen aan een minder strikt regime. Inderdaad, een verschil in behandeling op grond van dit criterium kan in alle omstandigheden (binnen en buiten de werksfeer) gerechtvaardigd worden door een objectieve en redelijke rechtvaardiging .


 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website