Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Religieuze praktijken

 

In de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de religieuze overtuiging en anderzijds de uiting die aan een geloof of overtuiging kan gegeven worden.

De uiting concretiseert zich door de cultus, het onderwijs, het volbrengen van rites en praktijken. Onder een rite wordt bijvoorbeeld verstaan de manier waarop de doden worden begraven of begraafplaatsen worden ingericht. Het slachtringsritueel is een ander voorbeeld.

Opgepast!!! Het gaat om een uitgebreide materie en sommigen beschouwen het dragen van een hoofddoek eveneens als een “gewone uitdrukkingswijze”.

 

Internationale rechtspraak

 

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich al verschillende malen moeten uitspreken in dossiers betreffende “godsdienst”. De arresten van het Hof zijn niet altijd éénduidig.

Enkele voorbeelden:

  • Voor het Hof verwijst een uiting naar een visie waar een zekere kracht van uitgaat, alsook ernst, samenhang en belang. Voorbeelden: pacifistisch gedachtegoed, verzet tegen lijfstraffen op school,…

  • De ouders bepalen de keuze voor de religieuze opvoeding van hun kinderen.

De vrijheid om zijn overtuigingen te veruiterlijken kent echter grenzen.

Over het algemeen betreffen deze grenzen de bescherming van de orde, de openbare veiligheid en de gezondheid (12 juli 1978, X / Verenigd Koninkrijk, DR, 14, 234).

Bijvoorbeeld: weigering om een motorhelm te dragen vanwege de tulband (11 januari 2005, Suku Pull / Frankrijk, 35753/03), weigering tot bloedtransfusie (CE. ASS, 26 oktober 2001, Senanayake / RFDA, 2002, 16), gebedsmomenten en respect voor arbeidsrooster (3 december 1996, Tuomo Konttinen / Finland, DR, 87-B, 68), dienstweigering (23 april 1965, Grandrath / RFA, Ann. 1965, 507), fundamentalistische standpunten (6 januari 1993, Yanasik / Turkije, nr. 14524/89), weigering om op zaterdag naar school te gaan (27 april 199, Casimiro en Ferreira / Luxemburg, nr. 44888/98),…
 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website