Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Veruiterlijkingen van overtuigingen

 

Dit document “Veruiterlijkingen” heeft betrekking op ieder(e) voorwerp, afbeelding, kledij, symbool - min of meer zichtbaar - dat een lidmaatschap uitdrukt aan een religieuze, politieke of filosofische overtuiging:

 

  • Voor diegene die de veruiterlijking “uitzendt”
    en/of
  • Voor diegene die de veruiterlijking “ontvangt”

 

Bijvoorbeeld: een schilderij, standbeeld, kledij (hoofddoek, kipa, turban), kruis, Davidsster, hand van Fatima, kirpan, politieke tekens, enz.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat met betrekking tot de islamitische hoofddoek men ervan kan uitgaan dat de gedraging gemotiveerd of geïnspireerd is door een religie of een overtuiging voor zover de vrouw meent te gehoorzamen aan “een religieuze regel en, door middel daarvan haar wil manifesteert om zich strikt aan de islamitische verplichtingen aan te passen” (E.H.R.M., 10 november 2005, Sahin/Turkije).


Deze redenering geldt volgens het Hof tevens “zonder zich uit te drukken over de vraag of dit gedrag, in alle situaties, een voltooiing is van een religieuze plicht”. Het Europees Hof neemt bijgevolg “een persoonlijke of subjectieve opvatting aan over de vrijheid van godsdienst”, naar het voorbeeld van het Hoge Gerechtshof van Canada in de zaak Amselem. Het Hoge Gerechtshof omschrijft de godsdienstvrijheid als volgt: “de vrijheid om zich te wijden aan praktijken en een overtuiging te beleven die verbonden is aan een godsdienst, praktijken en geloofsbetuigingen die de geïnteresseerde welgemeend uitoefent en manifesteert, naargelang het geval, met als doel om te communiceren met een goddelijke entiteit of in het kader van zijn spiritueel geloof, los van de vraag of de praktijk of het geloof is voorgeschreven door een religieus dogma, dat officieel is of in overeenstemming met het standpunt van religieuze vertegenwoordigers” (Hoge Gerechtshof 30 juni 2004, Syndicat Northcrest tegen Amselem).

Dit standpunt werd eveneens aangenomen door Halde in zijn uitspraak van 15 september 2008 (Délibération n° 2008-193). Zie hiervoor www.halde.fr.
 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website