Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQOnderwijs

Het onderwijs is wellicht de sector waar de kwestie van veruiterlijkingen van godsdienstige en andere overtuiging de meeste  emoties doet oplaaien.

De vrijheid van de werknemers om hun overtuiging te veruiterlijken botst met de principes die we eerder reeds aanhaalden: de “vrijheid van de werkgever” voor de vrije scholen en de neutraliteit van de overheid in de officiële scholen.

Maar ook andere principes komen het debat aanvullen, namelijk diegene die voortvloeien uit de aard van de pedagogische activiteit. We hebben hier te maken met kinderen of jongeren die zich midden in hun vormingsproces en hun groei naar volwassenheid en persoonlijkheid bevinden.

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website