Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQOpenbare diensten

 

De principes in deze materie zijn enerzijds de vrijheid van mening en overtuiging en anderzijds de neutraliteit van de Staat (zie fiche Neutraliteitsbeginsel). De neutraliteit van de Staat wordt ingeroepen als waarborg voor een rechtvaardige behandeling van de burger, alsook voor het pluralisme binnen de Belgische samenleving.


We dringen aan op het feit dat “neutraliteit” en “de scheiding tussen Kerk en Staat" twee verschillende begrippen zijn (de scheiding tussen Kerk en Staat wordt niet expliciet bepaald in de Grondwet) en er is discussie over de vorm die deze neutraliteit moet aannemen. Zo kan ze “exclusief” , “inclusief” of “gemengd” zijn (zie fiche Neutraliteitsbeginsel).

 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website