Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQWerk (privésector)

 

Onder privésector verstaan we al wat onder economische relaties valt (leveranciers/klanten en werkgevers/werknemers) in de commerciële (bijvoorbeeld horeca, banken, verzekeringen, handel, huisvesting, vervoer,…) en niet-commerciële sector (culturele vzw,…).

 

In de privésector staan twee belangrijke principes tegenover elkaar. Enerzijds is er de individuele vrijheid om een mening of een overtuiging te uiten. Anderzijds halen werkgevers de contractuele vrijheid aan. De werkgever heeft het recht de persoon aan te werven wiens profiel het best overeenstemt met de te begeven job. Beide principes hebben hun beperkingen.

 

De individuele vrijheid van de werknemer kan beperkt worden door de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste enerzijds en door de objectieve en redelijke rechtvaardiging anderzijds (zie fiche Objectieve en redelijke rechtvaardiging en wezenlijke en bepalende beroepsvereiste). De contractuele vrijheid van de werkgever is beperkt door de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving (zie fiche De antidiscriminatie- en antiracismewetten (“ADAR”)). 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website