Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQOpenbare ruimte

 

Binnen de publieke sfeer moet het principe van de individuele vrijheid verenigbaar zijn met het imperatief van de veiligheid en het behoud van de openbare orde. De vrijheid van meningsuiting en van veruiterlijking van overtuigingen kan enkel worden ingeperkt wanneer het gaat om redenen van veiligheid of behoud van de openbare orde. Dit houdt onder meer in dat het gelaat van een persoon onbedekt en herkenbaar moet zijn.

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website