Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQPrivéruimte

 

In de privésfeer geldt natuurlijk het principe van de individuele vrijheid. Men beschikt over volledige vrijheid, voor zover er geen sprake is van aanzet tot haat of een verwerpelijk motief (zie fiche aanzetten tot haat en verwerpelijk motief).

 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website