Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQIk ben leerkracht

 

Leerkrachten en ander personeel beschikken over de vrijheid van meningsuiting, doch niet altijd in dezelfde mate gelet op hun betrokkenheid bij het pedagogisch proces. Deze vrijheid kan op twee manieren beperkt worden:

  • in het vrij onderwijs kan een verbod op elke veruiterlijking van overtuigingen voorwerp uitmaken van een objectieve en redelijke rechtvaardiging aangezien deze scholen kunnen beschouwd worden als tendensondernemingen. Ze zouden dan ook een reglementering kunnen uitwerken inzake de veruiterlijking van overtuigingen, hetzij in de zin van een verbod, hetzij in de zin van een verplichting.
     
  • in het officieel onderwijs zou  een verbod op elke veruiterlijking van overtuigingen eveneens objectief en redelijk gerechtvaardigd kunnen worden in naam van de neutraliteit van de staat, voor zover de neutraliteit in de “exclusieve” zin begrepen wordt. De situatie van godsdienstleerkrachten moet evenwel op een andere manier bekeken worden.
     
  • Er is bovendien een juridische discussie aan de gang. Sommigen zijn de mening toegedaan dat de leerkrachten en het statutair personeel vallen onder het toepassingsgebied van de decreten van de gemeenschappen terwijl de contractuelen vallen onder het toepassingsgebied van de federale wet. Anderen zijn daarentegen van mening dat alle personeelsleden onder de toepassing vallen van de decreten. In ieder geval moet gewaakt worden over de coherentie van eventuele reglementeringen.

     

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website