Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQHulpdiensten en Civiele bescherming

 

 

De statutaire en contractuele personeelsleden van de hulpdiensten en de civiele bescherming zijn onderworpen aan het K.B. van 22 december 2000, gewijzigd door het K.B. van 14 juni 2007 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren.

 

Zij hebben de verplichting om het neutraliteitsprincipe van de openbare dienst te eerbiedigen en om een rechtvaardige behandeling aan de burgers te garanderen in alle situaties en meer bepaald in het kader van de uitoefening van hun functies.

 

Zie fiche Neutraliteitsbeginsel

 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website