Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQPolitiediensten en leger

 

Wat de politie en het leger betreft, moeten we dieper ingaan op de situatie van de gebouwen, de gebruikers van de diensten en de politieagenten en militairen. 

 

We benadrukken dat het doel hier is om een evenwicht te vinden tussen twee basisprincipes: de vrijheid van meningsuiting en overtuiging enerzijds en de neutraliteit van de Staat anderzijds. Voor de politiediensten en het leger kunnen de regels niet op dezelfde manier toegepast worden als voor andere ambtenaren. Deze functies gaan immers gepaard met een machtspositie en de verplichting om een uniform te dragen.

 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website