Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQGerechtelijke Diensten

 

Wat de gerechtelijke diensten betreft, zijn er vier aspecten die onder de loep moeten worden genomen: de gerechtelijke gebouwen, de gebruikers van gerechtelijke diensten, de leden van de gerechtelijke orde en de situatie van de ambtenaren van de FOD Justitie.

 

We herinneren eraan dat de moeilijkheid ligt in het vinden van een evenwicht tussen twee fundamentele principes: de individuele vrijheid van meningsuiting en overtuiging enerzijds en het principe van de neutraliteit van de Staat anderzijds.
 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website