Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQAdministratie

 

Inzake openbare diensten moet de situatie nagegaan worden van de gebouwen, de gebruikers van de diensten en de ambtenaren die er tewerkgesteld zijn.

 

Het gaat hier om de verzoening tussen twee verschillende principes: de individuele vrijheid van meningsuiting en overtuiging enerzijds en de neutraliteit van de Staat anderzijds. 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website