Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


FAQUitzondering: ik heb een identiteitskaart nodig

 

Volgens de “Richtlijnen betreffende de elektronische IK” (14 november 2005) is een foto met hoofddoek toegestaan op voorwaarde dat de voornaamste delen van het gelaat zichtbaar zijn. Deze richtlijnen stellen:

  • Een godsdienstige of gezondheidsreden kan rechtvaardigen dat het hoofd bedekt wordt voor zover het gelaat helemaal vrij is (voorhoofd, kaken, neus, ogen, kin)
  • De burger moet een ernstige reden geven 


>>> Voorstel/Aanbeveling van het Centrum:

 

Het Centrum meent dat de burgers op lokaal niveau aangepaste informatie dienen te krijgen over het bestaan van deze specifieke reglementen.

 

Verder is het wenselijk, om de rechtszekerheid te waarborgen, dat deze regels uniform worden toegepast op alle officiële documenten (bijvoorbeeld: rijbewijs, paspoort).


 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website